Collection: Tetsujin 28

35 products
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 12 Aurora - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 21 Aero Diner - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 5 Multi-Worker - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 8 Masterpiece - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 7 Heracles - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 28 FX - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 11 Skeleton - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 23 Rocky - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 26 Jumbo - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 25 Mirage - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 16 Sphinx - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 13 Azteca - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 24 Chi Long - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 20 Maingz - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 3 Road Runner - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 2 Arm Loader - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 1 Drill Head - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 4 Power Builder - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara Tomy A.R.T.S
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 22 Narvik - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 6 Early Bird - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 14 Savannah - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 18 Iron Eagle - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go FX - Tetsujin 19 Kingdom - Keshigomu / Eraser - Mini Figure - Perfect Collection
  Vendor
  Takara
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-gou - Tetsujin 28 - Figure Mascot - Strap
  Vendor
  .
  Regular price
  $2.99 USD
  Sale price
  $2.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Timeslip Glico Natsukashi no 20 Seiki vol. 1 - Nostalgic 20th Century - Miniatures - Shokugan
  Vendor
  Ezaki Glico / Kaiyodo
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Timeslip Glico Natsukashi no 20 Seiki vol. 2 - Nostalgic 20th Century - Miniatures - Shokugan
  Vendor
  Ezaki Glico / Kaiyodo
  Regular price
  $4.99 USD
  Sale price
  $4.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-Go - 20th Century Cartoonist Collection Mitsuteru Yokoyama's World - Shokugan Trading Figure
  Vendor
  Furuta Confectionery
  Regular price
  $9.99 USD
  Sale price
  $9.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go - Black Ox - 20th Century Cartoonist Collection Mitsuteru Yokoyama's World - Shokugan Trading Figure
  Vendor
  Furuta Confectionery
  Regular price
  $9.99 USD
  Sale price
  $9.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28-go Vs. Monster - 20th Century Cartoonist Collection Mitsuteru Yokoyama's World - Shokugan Trading Figure
  Vendor
  Furuta Confectionery
  Regular price
  $9.99 USD
  Sale price
  $9.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28 Gigantor Black OX HG Gashapon Figure
  Vendor
  Bandai
  Regular price
  $9.99 USD
  Sale price
  $9.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28 Gigantor Black OX HG Gashapon Figure
  Vendor
  Bandai
  Regular price
  $9.99 USD
  Sale price
  $9.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28 Gigantor Black OX HG Gashapon Figure
  Vendor
  Bandai
  Regular price
  $8.99 USD
  Sale price
  $8.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28 Gigantor Black OX GX-29 Gashapon Figure
  Vendor
  Bandai
  Regular price
  $8.99 USD
  Sale price
  $8.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28 Gigantor Black OX HG Gashapon Figure
  Vendor
  Bandai
  Regular price
  $9.99 USD
  Sale price
  $9.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tetsujin 28 Gigantor Black OX HG Gashapon Figure
  Vendor
  Bandai
  Regular price
  $9.99 USD
  Sale price
  $9.99 USD
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out